Školní družina a školní jídelna v době jarních prázdnin