Naše škola

Základní škola a Mateřská škola Osoblaha se nachází v těsné blízkosti polských hranic na severu Moravskoslezského kraje. Je spádovou školou pro 12 obcí osoblažského výběžku. V letošním školním roce navštěvuje školu 200 žáků v devíti třídách ZŠ a 28 dětí ve dvou třídám MŠ. Žáky vzdělává a vychovává celkem dvacet pedagogických pracovníků a o provoz se stará 6 správních zaměstnanců a 4 kuchařky. Komplex celé školy se skládá z hlavní budovy, kde je umístěn druhý stupeň a vedení školy a z pavilónové přístavby, kde je mateřská škola a žáci prvního stupně. Ke škole patří také tělocvična, školní jídelna, a budova školním družiny, která je v jiné části obce a lze v ní poskytnout také ubytování pro turisty.