Vyhodnocení školní dějepisné soutěže a odměna – Raduň

V letošním školním roce se uskutečnil 1. ročník školní dějepisné soutěže mladých památkářů a architektů. V sedmi kolech od listopadu do května odpovídali žáci na otázky a řešili úkoly týkající se památek v ČESKÉ REPUBLICE i v MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. Otázky byly ryze teoretické ale úkoly praktické. Žáci zjišťovali informace, poznávali stavební památky a jejich slohy. Museli malovat obrázky a postavit model historické stavby. Do soutěže se zapojili žáci 4. – 9. třídy a velkým překvapením se stali právě nejmenší, kteří vytrvali až do konce. Všichni, kteří vytrvali až do konce a stali se úspěšnými řešiteli, byli odměněni výletem na státní zámek Raduň, který byl uskutečněn 28. 6. 2016 a žáci jej měli zcela zdarma.

Na 1. – 3. místě se umístily se shodným počtem 55 bodů Magdalena Dubová 4. tř. Kateřina Koudelková 4. tř. a Michala Šimčíková 5. Tř.

Na 4. – 5. místě se shodným počtem 50 bodů se umístily Zoe Čaflaki 4. tř. a Valérie Válková 5. Tř.

Úspěšnými řešiteli se stali Matěj Dymáček 6. tř. Dominik Bezděda 8. tř a Patrik Bezděda 8. tř.

Vítězům i úspěšným řešitelům blahopřejeme.                    připravil: Marian Hrabovský

 

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 1. července 2016