Vánoční besídka I. stupně

Dne 22. 12. 2016 proběhla již tradičně na 1. stupni vánoční besídka pro děti naší MŠ a rodiče žáků.

Vánoční besídku zahájili žáci 1. třídy pásmem koled a básní. Poté zahráli žáci 2. třídy pohádku „Jak šlo vejce do světa.“ Následovalo vystoupení žáků 3. třídy. Na závěr besídky žáci 4. třídy předvedli klasickou pohádku s názvem „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ a moderní pohádku „Jak se chodí do pohádky.“ Všem dětem se vystoupení povedlo a rodiče je odměnili potleskem.         Třídní učitelky 1., 2., 3. a 4. třídy

 

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 22. prosince 2016