SPORTOVNĚ ADAPTAČNÍ DEN ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU.

Ve středu dne 5. 9. 2018 proběhl na školním hřišti a v tělocvičně sportovně adaptační den žáků 4. ročníku.

Žáci byli rozlosováni do tří družstev a soutěžili v běhu k metě, slalomu mezi kuželi, skoku snožmo z místa, hodu medicimbálem, hodu papírovou koulí a na závěr se utkali v miniházené.

Počasí nám přálo, všichni se do jednotlivých disciplín zapojili s vervou a nasazením. Na závěr byli všichni sportovci odměněni perníkovými medailemi.

Tato akce se pod vedením pana učitele Daniela Vaculy vydařila. Poděkování za asistenci patří učitelkám: Evě Aakulšinové a bývalé učitelce Margit Vaculové.

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 11. září 2018