MARBO – den s hudbou

Naši žáci zase měli netradiční výuku nejen hudby, ale i dějepisu a mezilidských vztahů. Program hudby a mluveného slova si připravilo duo MARBO a žáci prvního stupně se dozvěděli o vývoji hudby, hudebních nástrojích a zvycích lidí. Kdežto žáci druhého stupně lehce poznávali hudební nástroje, ale někteří se dozvěděli více o jazzu, swingu, blues a proč lidé a za jakých okolností s tímto stylem hudby byli spjati. Učitelé ocenili vysokou úroveň nejen hudebních výkonů obou protagonistů a potěšili nás znalosti některých našich žáků.

Mgr. Petr Kristiník     ředitel školy

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 17. června 2016