Kutil hlásí HOTOVO

odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=q25OwBL7tbs&feature=youtu.be

Kroužek KUTIL hlásí hotovo – “hmyzí hotel” stojí na školní zahradě a dokumentace (viz odkaz na video výše) je odeslána do soutěže. Není důležité, zda budeme ocenění od vyhlašovatele ZOO Ostrava, pochvalu totiž zaslouží všichni, kteří hotýlek připravovali a zhotovovali. Žáci i vedoucí se opravdu snažili a byli šikovní.   Děkujeme za podporu i spolupráci: dědovi Műllerovi a dodavatelům materiálu “pila Chovančák” a ostatním nejmenovaným.   ředitel školy

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 10. května 2017