Hrátky s historií Praha 2016

Hodnocení zábavné dějepisné hry “Hrátky s historií” Praha 2016

Letošní Hrátky s historií se uskutečnily ve dnech 6. – 8. června v Praze. Družstvo naší školy tvořili Petr Grohman ze 7. třídy, Ondra Červinka a Libor Janošec z 9. třídy, doprovod nám dělal p. učitel Marian Hrabovský.   Tématem bylo 700 let od narození Karla IV.  Družstvo z každé školy mělo za úkol připravit si vystoupení k některé z Pražských památek, které se vážou k životu Karla IV. A také vytvořit test ze stejného vystoupení. Na naše družstvo připadl chrám sv. Víta na Pražském Hradě. Dále jsme si museli připravit pověst o Karlu IV. My jsme si připravili pověst o vzniku Karových Varů.

V rámci soutěžení jsme navštívili Václavské náměstí, Františkánskou zahradu, Karolinum, Valdštejnský palác, kde se konala první česko-bavorská výstava o vládě Karla IV. s názvem „K 700“. Prošli jsme Karlův most, Malou Stranu. Dále jsme navštívili areál Pražského Hradu, Hladovou zeď na Petříně, zahradu Trojského zámku, Vyšehrad a jako bonus jsme absolvovali plavbu po Vltavě. Na všech těchto památkách jsme plnili úkoly připravené ostatními družstvy ze škol okresu Bruntál.

Museli jsme předvést připravenou pověst, naše znalosti o Svatovítské katedrále a odpovědět na otázky pekelně náročného testu o životě, díle a době Karla IV. V náročném programu jsme se neztratili a vybojovali jsme si značnou společenskou i odbornou prestiž u ostatních družstev.

zpracování a fotografie: Mgr. Marian Hrabovský

Seznam fotogalerií Naposledy změněno: 20. června 2016