škola – odprodej betonových bloků

Škola odprodá za symbolickou cenu betonové bloky (původně obruba dláždění ve dvoře školy).

Informace u ředitele školy, případně telefonicky: 603 311 352