Informace pro rodiče žáků školy k výuce 30. 4. a 7. 5. 2018

V pondělí 30. 4. 2018 probíhá výuka dle běžného rozvrhu v ZŠ i MŠ.

Na den 7. 5. 2018 (pondělí) rozhodlo vedení školy o ředitelském volnu v ZŠ a uzavření MŠ – přerušení provozu z provozních důvodů. Rovněž školní kuchyň nebude v provozu. V ostatní dny bude provoz bez omezení.