Úvodní stránka


Aktualita: ředitelské volno ZŠ a uzavření MŠ 29. 9. 2017

Vedení ZŠ a MŠ Osoblaha informuje rodiče žáků o ředitelském volnu pro žáky ZŠ a uzavření MŠ dne 29. 9. 2017 z provozních a technických důvodů. V tento den nebude v provozu ani školní družina a školní kuchyň.

ředitel školy  Mgr. Petr Kristiník

 

Naposled změněno: 20.09.2017

Aktualita: školní rok už jede naplno

Školní rok už jede naplno – kompletní rozvrh, první týden s kroužky (kdo má ještě zájem, může se přihlásit).

O prázdninách se ve škole budovalo, opravovalo a uklízelo, takže děti v mateřské škole uvítalo nové zakrytí pískoviště (pergola viz foto), žáky ve škole kompletní rekonstrukce osvětlení a elektrorozvodů v tělocvičně (konečně by nemělo při badmintonu oslňovat světlo hráče) a ve školní jídelně máme nový moderní výtah odpovídající nejmodernějším požadavkům hygieny.

A co nového nás v letošním školním roce čeká?: například povinná školní docházka předškoláků,  plavání pro děti I. stupně je povinné a náklady na dopravu budou hrazeny z projektu (rodiče ušetří), dále připravujeme projekt na výjezd žáků do “školy v přírodě”, kde by byl pobyt hrazen v rámci projektu. Letos se soustřeďujeme na pracovní činnosti – věřím, že činnosti žáků budou více zviditelněny a propojí se s kroužkem KUTIL a budeme moci odměnit více žáků za aktivity mimo školu (loňští aktivní žáci pojedou jeden den místo vyučování do ZOO Ostrava). Činnost znovu “rozjel” i kroužek dramatické tvorby a tance na I. stupni a ještě více podpoříme cyklistiku (že bychom koupili ještě nějaká kola?). A možností a příležitosti bude daleko více. Těšíme se na spolupráci a doufám, že i Vy všichni aktivně podpoříte činnost školy, neboť zpracováváme projekt i na spolupráci školy s rodiči.

ředitel školy   Petr Kristiník

Naposled změněno: 18.09.2017

Aktualita: Volnočasové aktivity žáků (kroužky) 2017/18 – návrh

Fungování kroužků začíná – dle dohody od pondělí 18. 9. 2017. Definitivní rozhodnutí o fungování kroužků bude upřesněno dle zájmu žáků, případně zajištění vedoucího kroužku (mohou se přihlásit i rodiče se zájmem o vedení kroužku)

Paličkování (pondělí 14:30 – 16:10) – D. Šromová

Pletení z papíru (čtvrtek 14:30 – 15:30) – D. Šromová

Šachy (pondělí 14:00- 15:00) – D. Vacula

Angličtina pro žáky  (pondělí 14:10 – 14:55) M. Horňáková

Příprava na přijímací zk. Matematika pro žáky 9. roč. – (termín bude upřesněn) L. Mičinský

Výtvarný kroužek (středa 14:10 – 15:30)   B. Tkadlečková

Dramatický kroužek (úterý 14:00 – 15:30) J. Lioliasová

Taneční (pro I. st.) – termín bude upřesněn   J. Lioliasová

Kutil (práce v dílně) – termín bude upřesněn  G. Jurčenko

Cyklistika (termín bude upřesněn) L. Grček, A. Carbolová

Volejbal (pondělí + čtvrtek 16:00 – 18:00) – R. Darda, J. Dohnalová

Psaní všemi deseti (práce s PC) – E. Akulšinová

Přírodovědný kroužek (bude upřesněno) – M. Labajová, M.Hrabovský

 

Naposled změněno: 13.09.2017

Aktualita: Informace pro strávníky a jejich rodiče.

Vážení strávníci,

Školní jídelna je umístěna v samostatné budově přímo v areálu školy. V letošním školním roce připravujeme obědy pro 130 strávníků a zhruba 30 svačinek pro žáky školy a celodenní stravu pro     30 děti MŠ. Provoz zajišťují 3 zaměstnanci na plný úvazek. Pracovnice školní jídelny připravují pro žáky ZŠ dopolední svačinky a hlavní jídlo k obědu a pro děti z MŠ dopolední a odpolední svačinku a hlavní jídlo k obědu. Strávníci mají na výběr dva druhy obědů v úterý a ve čtvrtek, v pondělí, ve středu a pátek mají jedno jídlo doplněné střídavě kompotem, ovocem, míchanými saláty, nápoji a moučníky.

Mimo přípravy svačinek a obědů pro žáky a vlastní pracovníky, vaří školní jídelna také obědy pro cizí strávníky a poskytuje služby v oblasti stravování také pro veřejnost. Dále v období letních prázdnin poskytujeme celodenní stravu různým sportovním oddílům, kteří v naší obci tráví léto. A v neposlední řadě jsou to rodinné oslavy, svatby, kary, srazy místních občanů, tak i stravování osob ubytovaných na školní turistické ubytovně a v obecním kempu.
Informace pro strávníky a pravidla odběru stravy – Cena jednoho obědu :

MŠ – celodenní strava ( 3 – 6 let )                    34,- Kč           

1. – 4. ročník ( 6 – 10 let )                                     27,-Kč            

5. – 9. ročník ( 11 – 14 let )                                  28,-Kč            

studenti ( 15 – 19 let )                                      30,-Kč            

cizí strávníci                                                       62,-Kč            

Svačinky pouze pro žáky ( 1. – 9. tř.)             10,-Kč            

Knedlíky-prodej přes ulici                                  25,-Kč 

Obědy se platí přímo v kanceláři vedoucí ŠJ denně (pondělí – pátek) od 08.00 hod do 08.30 hod, nebo od 11.00 hod do 11.30 hod nebo bezhotovostně na účet 152999431/0300 u ČSOB do posledního dne předešlého měsíce.

Při platbě stravného bezhotovostně na účet, nutno zadat zálohovou částku a to podle věku strávníků :

MŠ                               750,- Kč                     1 – 4 ročník                  600,- Kč

5 – 9 ročník                  650,- Kč                    Studenti                        700,- Kč

Cizí                            1 300,- Kč                     Svačinky                       220,- Kč

 

Obědy + svačinky 1 – 4 ročník                          850,- Kč

Obědy + svačinky 5 – 9 ročník                          870,- Kč

Variabilní Symbol uvádějte vždy rodné číslo dětí (u sourozenců stačí jednoho a částky můžete sečíst a poslat jednou částkou).

Obědy a svačinky lze odhlásit jen pouze den předem osobně v kanceláři ŠJ nebo na BAKALÁŘÍCH – platí i pro MŠ ! (Nutno adresovat na vedoucí – pí Dardovou.) V případě požadavku na potvrzení přijetí odhlášení oběda na Bakalářích je důležité zvolit v okénku – “žádat potvrzení”.

Obědy se vybírají na čtrnáct dní ze dvou druhů jídel, které jsou označeny čísly 1 a 2. Ten, kdo si nevybere, má automaticky oběd č. 1. Oběd č. 1 má i strávník, který je nemocný. První den příchodu do školy po nemoci má strávník možnost u vedoucí ŠJ si obědy vybrat,   neučiní–li tak, zůstává mu nadále oběd č.1. Vyplněný jídelníček se odevzdává po obdržení hned na druhý den. Toto platí i pro děti z MŠ.

Naposled změněno: 04.09.2017

Aktualita: Organizace školního roku 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy
26. 2. – 4. 3. 2018 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

  Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Naposled změněno: 25.08.2017