Úvodní stránka


Fotogalerie: Honba za pokladem ze dne 19. 9. 2018

V úterý 19. 9. 2018 proběhla pro 1. stupeň branná akce s názvem Honba za pokladem.

Soutěže se zúčastnilo 72 dětí, kteří byli rozděleni do 15 družstev namíchaných z  žáků 2., 3., 4., 5. třídy a speciální třídy 1.stupně. Soutěžící startovali po dvou minutách a vydali se po vyznačené trase k jednotlivým stanovištím, kde plnili úkoly – ručkování po laně, znalosti z prvouky, úkoly ze zdravovědy a hod granátem na cíl.

Na celkovém umístění byl důležitý nejen čas, ale také co nejmenší počet trestných bodů. První družstvo bylo oceněno medailemi. Vyhlášení vítězů proběhlo ihned po skončení závodu. Na závěr museli soutěžící najít poklad, ve kterém byla sladká odměna.

Akce se zdárně vydařila. Poděkování patří učitelkám1. stupně, asistentce pedagoga a kuchařkám, které připravily čaj pro všechny soutěžící.

Na organizaci a průběhu akce se podílely učitelky: Mgr. Kateřina Vergu a Jaroslava Lioliasová

Detail Naposled změněno: 21.09.2018

Aktualita: zájmové útvary pro rok 2018/19

paličkování –  pondělí (14,30 – 16,00) ve ŠD   (D. Šromová)

florbal děvčata – pondělí (15:30 – 16:30) + čtvrtek (14:00 – 15:00) tělocvična (L. Mičinský)

přijímačky Matematika pro 9. ročník – středa (14:00 – 15:00) (L. Mičinský)

výtvarné práce – středa (14:00 – 15:30) učebna Vv (B. Tkadlečková)

KUTIL – úterý (14:10 – 15:40) dílny u ŠD (G. Jurčenko)

šachy – pátek (14:00 – 15:30)  4. třída  (D. Vacula)

angličtina – bude upřesněno dle zájmu – IA učebna  (M. Horňáková)

Hledáme zájemce z řad dospělých osob o vedení kroužků (dle Vašeho zájmu).

Naposled změněno: 19.09.2018

Fotogalerie: SPORTOVNĚ ADAPTAČNÍ DEN ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU.

Ve středu dne 5. 9. 2018 proběhl na školním hřišti a v tělocvičně sportovně adaptační den žáků 4. ročníku.

Žáci byli rozlosováni do tří družstev a soutěžili v běhu k metě, slalomu mezi kuželi, skoku snožmo z místa, hodu medicimbálem, hodu papírovou koulí a na závěr se utkali v miniházené.

Počasí nám přálo, všichni se do jednotlivých disciplín zapojili s vervou a nasazením. Na závěr byli všichni sportovci odměněni perníkovými medailemi.

Tato akce se pod vedením pana učitele Daniela Vaculy vydařila. Poděkování za asistenci patří učitelkám: Evě Aakulšinové a bývalé učitelce Margit Vaculové.

Detail Naposled změněno: 11.09.2018

Aktualita: Změna ceny svačinek pro děti v ZŠ

Vážení strávníci, od měsíce září 2018 se mění cena svačinek pro děti ve škole z 10,- Kč na 15,- Kč za svačinku.

Naposled změněno: 28.08.2018

Aktualita: Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, ……..

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
4. 3. – 10. 3. 2019 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Naposled změněno: 27.08.2018