Úvodní stránka


Aktualita: Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Osoblaha.

Rozhodnutí o přijetí je zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy považováno za doručené a již  Vám nebude písemně zasláno.

Pro předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v ZŠ a MŠ Osoblaha byly přijaty děti zapsány pod reg. č. 178, 179 a 183/2018 k plnění povinné školní docházky.

Zveřejněním začíná běžet 15 denní lhůta pro odvolání.

Mgr. Petr Kristiník   ředitel školy

 

Naposled změněno: 10.05.2018

Fotogalerie: McDonald okrskové kolo a postup do okresního kola našich fotbalistů

DNE 26.4. 2018 PROBĚHLO V KRNOVĚ NA FOTBALOVÉM STADIONU OKRSKOVÉ KOLO – MC DONALDS CUPU ŽÁKŮ 4.- 5.tříd.

Zúčastnilo se jej jedenáct základních škol. Družstva byla nalosována do skupin A a B. Naši reprezentanti byli nalosováni do skupiny B spolu se ZŠ KRNOV – SMETANŮV OKRUH, ZŠ KRNOV – DVOŘÁKŮV OKRUH, ZŠ ZÁTOR a ZŠ TŘEMEŠNÁ.

Ve své skupině odehráli čtyři utkání s těmito výsledky:

ZŠ OSOBLAHA : ZŠ ZÁTOR 0 : 0

ZŠ OSOBLAHA : ZŠ KRNOV – SMETANŮV OKRUH 2 : 1

ZŠ OSOBLAHA : ZŠ KRNOV – DVOŘÁKŮV OKRUH 1 : 2

ZŠ OSOBLAHA : ZŠ TŘEMEŠNÁ 3 : 0

 Ve skupině obsadili druhé místo a tím si zajistili postup do okresního kola.

DNE 2.5. 2018 PROBĚHLO V KRNOVĚ NA FOTBALOVÉM STADIONU OKRESNÍ KOLO – MC DONALDS CUPU ŽÁKŮ 4.- 5.tříd.

Probojovalo se do něj sedm základních škol. Hrálo se systémem každý s každým.

Naši reprezentanti sehráli celkem pět utkání s těmito výsledky: dvě porážky 0 : 3, jedna porážka 1 : 4, jedna výhra 2 : 0 a jedna remíza 1 : 1 a skončili na velmi pěkném pátém místě. Nutno podotknout, že konečné umístění mohlo být i lepší, ale vzhledem k časové tísni poslední zápas nestihli a došlo ke kontumaci – 0 : 3.

Za předvedenou snahu a nasazení si všichni chlapci zaslouží velikou pochvalu a poděkování panu učiteli D. Vaculovi za přípravu a organizaci žáků.

 Složení našeho družstva:

  1. třída- Pecha Dominik, 4. třída – Akulšin Tomáš, Krejčiřík Martin, Marušík Vojtěch – 1 branka, Rekšák Petr, 5. třída – Akulšin Daniel, Baczke Samuel – 2 branky, Poslt Denis, Šenkeřík Šimon – 1 branka, Valasák Richard
Detail Naposled změněno: 04.05.2018

Fotogalerie: Projektové vyučování na téma Den Země

Dne 23. 4. 2018 proběhlo na naší škole projektové vyučování na téma Den Země. Žáci se celý den učili v jednotlivých předmětech co to Den Země je, proč si jej připomínáme, kdy byl poprvé slaven a co nám přináší ochrana Země? Jednotlivé vyučovací hodiny jako byly ten den podřízeny environmentálnímu myšlení. Proto jsme v matematice počítali příklady o Zemi, v zeměpise, přírodopise, vlastivědě i přírodovědě správně třídili odpad na nečisto, vytvářeli plakáty a flipy s obsahem environmentálního myšlení. Učili jsme se zkrátka, jak můžeme my, žáci ZŠ a MŠ Osoblaha přispět k ochraně Země a k její čistotě, nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. V češtině i angličtině jsme rozebírali texty s environmentálním obsahem a získali jsme tak spoustu informací o tomto největším necírkevním světovém svátečním dni.                                                                                                                                                                Poslední dvě hodiny jsme všechny získané vědomosti a dovednosti zúročili při vlastním úklidu blízkého i vzdálenějšího okolí školy, parku i příkop vedoucích z Osoblahy. Děkujeme obci Osoblaha, za materiální vybavení. Příští rok si náš Den Země určitě zopakujeme.

Marian Hrabovský

Detail Naposled změněno: 30.04.2018

Aktualita: Přijetí dětí k povinné školní docházce od září 2018

Děti přijaté – začíná běžet 15 denní lhůta pro odvolání.

Všechny děti přítomné u zápisu 12. 4. 2018 v ZŠ a MŠ Osoblaha pod reg. č. 130 – 135, 137 – 142, 144, 146 – 150             a 173/2018 (týká se dětí, jejichž rodiče nepožádali o odklad povinné školní docházky) byly přijaty k plnění povinné školní docházky od září 2018.

Rozhodnutí o přijetí je zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy považováno za doručené a již  Vám nebude písemně zasláno.

Mgr. Petr Kristiník   ředitel školy

Naposled změněno: 30.04.2018

Aktualita: Informace pro rodiče žáků školy k výuce 30. 4. a 7. 5. 2018

V pondělí 30. 4. 2018 probíhá výuka dle běžného rozvrhu v ZŠ i MŠ.

Na den 7. 5. 2018 (pondělí) rozhodlo vedení školy o ředitelském volnu v ZŠ a uzavření MŠ – přerušení provozu z provozních důvodů. Rovněž školní kuchyň nebude v provozu. V ostatní dny bude provoz bez omezení.

 

Naposled změněno: 27.04.2018