Úvodní stránka


Fotogalerie: Hodnocení akce Honba za pokladem ze dne 2.10.2017

2.10.2017 proběhla pro 1. stupeň ZŠ a MŠ branná akce Honba za pokladem.

Soutěže se zúčastnilo 68 dětí, kteří byli rozděleni do dvanácti družstev namíchaných z žáků 2.,3.,4.,5.třídy a speciální třídy1.stupně. Soutěžící startovali po dvou minutách a vydali se po vyznačené trase k jednotlivým stanovištím, kde plnili úkoly – ručkování po laně a poznávání dopravních značek, znalosti z prvouky, úkoly ze zdravovědy a hod granátem na cíl.

Na celkovém umístění byl důležitý nejen čas, ale také co nejmenší počet trestných bodů. První družstvo bylo oceněno medailemi.

1.místo:                                                                                                                                                                                 Kocián Adam 2.tř.; Simba Dominik 2.tř.; Daněk Dominik 3.tř.; Vilček Lukáš 3.tř.; Rekšák Petr 4.tř.; Šenkeřík Šimon 5.tř.

Vyhlášení vítězů proběhlo ihned po skončení závodu a na závěr měli soutěžící za úkol najít poklad, ve kterém byla sladká odměna pro všechny soutěžící.

Akce se zdárně vydařila. Poděkování patří učitelkám 1.stupně, asistentce pedagoga a kuchařkám, které připravily čaj pro všechny soutěžící.

Na organizaci a průběhu akce se podílely: Mgr. Kateřina Vergu a Jaroslava Lioliasová

Detail Naposled změněno: 11.10.2017

Aktualita: Vitamínový den ve školní družině

Hodnocení ‚, Vitamínového dne‘‘

Dne 21. 9. 2017 se uskutečnila v prostorách ŠD akce pro děti I. a II. oddělení s názvem Vitamínový den. Děti se seznámily s důležitostí vitamínů pro lidské tělo, uskutečnila se ochutnávková soutěž s odměnou pro nejlepšího ochutnávače. Na závěr si všichni společně vymodelovali různé druhy ovoce a zeleniny a vytvořili hroznové víno technikou “muchláže”. Výrobky jsou vystaveny ve ŠD.

D. Šromová, Lioliasová Z.

 

Naposled změněno: 26.09.2017

Aktualita: ředitelské volno ZŠ a uzavření MŠ 29. 9. 2017

Vedení ZŠ a MŠ Osoblaha informuje rodiče žáků o ředitelském volnu pro žáky ZŠ a uzavření MŠ dne 29. 9. 2017 z provozních a technických důvodů. V tento den nebude v provozu ani školní družina a školní kuchyň.

ředitel školy  Mgr. Petr Kristiník

 

Naposled změněno: 20.09.2017

Aktualita: školní rok už jede naplno

Školní rok už jede naplno – kompletní rozvrh, první týden s kroužky (kdo má ještě zájem, může se přihlásit).

O prázdninách se ve škole budovalo, opravovalo a uklízelo, takže děti v mateřské škole uvítalo nové zakrytí pískoviště (pergola viz foto), žáky ve škole kompletní rekonstrukce osvětlení a elektrorozvodů v tělocvičně (konečně by nemělo při badmintonu oslňovat světlo hráče) a ve školní jídelně máme nový moderní výtah odpovídající nejmodernějším požadavkům hygieny.

A co nového nás v letošním školním roce čeká?: například povinná školní docházka předškoláků,  plavání pro děti I. stupně je povinné a náklady na dopravu budou hrazeny z projektu (rodiče ušetří), dále připravujeme projekt na výjezd žáků do “školy v přírodě”, kde by byl pobyt hrazen v rámci projektu. Letos se soustřeďujeme na pracovní činnosti – věřím, že činnosti žáků budou více zviditelněny a propojí se s kroužkem KUTIL a budeme moci odměnit více žáků za aktivity mimo školu (loňští aktivní žáci pojedou jeden den místo vyučování do ZOO Ostrava). Činnost znovu “rozjel” i kroužek dramatické tvorby a tance na I. stupni a ještě více podpoříme cyklistiku (že bychom koupili ještě nějaká kola?). A možností a příležitosti bude daleko více. Těšíme se na spolupráci a doufám, že i Vy všichni aktivně podpoříte činnost školy, neboť zpracováváme projekt i na spolupráci školy s rodiči.

ředitel školy   Petr Kristiník

Naposled změněno: 18.09.2017

Aktualita: Volnočasové aktivity žáků (kroužky) 2017/18 – návrh

Fungování kroužků začíná – dle dohody od pondělí 18. 9. 2017. Definitivní rozhodnutí o fungování kroužků bude upřesněno dle zájmu žáků, případně zajištění vedoucího kroužku (mohou se přihlásit i rodiče se zájmem o vedení kroužku)

Paličkování (pondělí 14:30 – 16:10) – D. Šromová

Pletení z papíru (čtvrtek 14:30 – 15:30) – D. Šromová

Šachy (pondělí 14:00- 15:00) – D. Vacula

Angličtina pro žáky  (pondělí 14:10 – 14:55) M. Horňáková

Příprava na přijímací zk. Matematika pro žáky 9. roč. – (termín bude upřesněn) L. Mičinský

Výtvarný kroužek (středa 14:10 – 15:30)   B. Tkadlečková

Dramatický kroužek (úterý 14:00 – 15:30) J. Lioliasová

Taneční (pro I. st.) – termín bude upřesněn   J. Lioliasová

Kutil (práce v dílně) – termín bude upřesněn  G. Jurčenko

Cyklistika (termín bude upřesněn) L. Grček, A. Carbolová

Volejbal (pondělí + čtvrtek 16:00 – 18:00) – R. Darda, J. Dohnalová

Psaní všemi deseti (práce s PC) – E. Akulšinová

Přírodovědný kroužek (bude upřesněno) – M. Labajová, M.Hrabovský

 

Naposled změněno: 13.09.2017